Taśmy uszczelniające

 
   
   
   
   
   
   
Elastomer jest to nisko usieciowany, wysokocząsteczkowy polimer (zwulkanizowany kauczuk). 
Proces usieciowania jest nie odwracalny, co powoduje, że taśmy można łączyć tylko przez wulkanizację. 

Taśmy uszczelniające elastomerowe Tricosal (typu zewnętrznego i wewnętrznego) stosuje się przede wszystkim przy spodziewanych dużych ruchach konstrukcji, zmiennych obciążeniach, zmiennych i niskich temperaturach jak i znacznym parciu wody.
Zewnętrzna widoczna powierzchnia zamykająca profili dylatacyjnych jest pokryta specjalną szarą warstwą elastomerową stabilną na UV. 
 
  Niektóre własności (wg DIN 7865 cz.2)
 
Nr Własność Badanie wg DIN Wymóg
1 Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] 53504 10 
2 Wydłużenie przy zerwaniu [%] 53504 ok.380*
3 Twardość wg Shore'a A 53505 62±5
4 Wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm2] 53507 8
5 Twardość wg Shore'a A w temp. –20°C [%] 53505 90
6 Stabilność kształtów przy kontakcie z gorącymi bitumami 7865 bez odkształceń
7 Przyczepność do metalu 7865 zniszczenie w strefie elastycznej

start / produkty / dokumentacja / programy / znajdź produkt lub temat / kontakt
All contents © 1999-2007 Tricosal Polska Sp. z o.o. All rights reserved